ข่าว : "ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น "พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง" สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

รายละเอียด  : "ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น "พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง" สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ผู้แจ้งข่าว : ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลยระม ประกาศเมื่อ :