ข่าว : เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.

รายละเอียด  : "ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
     
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น "พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง" เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกนายก กาได้ 1 หมายเลข และอีกใบ เลือกสมาชิกฯ กาได้ 1 หมายเลขผู้แจ้งข่าว : ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลยระม ประกาศเมื่อ :