ข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด  : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2562ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประกาศเมื่อ :