สรุปข่าวประจำวัน
    **** "ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น "พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง" สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่    **** "ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น "พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง" สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่     **** เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.
:::::::::::::::::::::