งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หน้าบ้านปะลันโซะ หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2559