งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2559