งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลยะรม
   
 
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2559