ประกาศประมวลจริยธรรม
     
ประกาศประมวลจริยธรรม ประกาศประมวลจริยธรรมของช้าราชการ อบต.ยะรม
   
 
   

 ประกาศประมวลจริยธรรมของช้าราชการ อบต.ยะรม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2562