รายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
     
รายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ สรุปแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
   
 
   

 สรุปแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2563