นัดประชุมสภา
     
นัดประชุมสภา นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
   
 
   

 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2563