นัดประชุมสภา
     
นัดประชุมสภา นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1
   
 
   

 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 32563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ.2563)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2563