ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
     
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ประกาศเรียกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563
   
 
   

 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กรกฏาคม 2563