ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
     
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ประกาศเรียกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563
   
 
   

 ประกาศเรียกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2563