แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2563