แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
   

 แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564