แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

 แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564