งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำ จำนวน 2 ช่อง พร้อมถนนคสล.ซอยบ้านผู้ช่วยนายอับดุลมาเละ ซียง หมู่ที่ 7 ต.ยะรม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2558