รายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
     
รายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ สรุปสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ.2563
   
 
   

 สรุปสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2563