งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563
   
 
   

 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านลูโบ๊ะบือเด หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2563