งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2564
   
 
   

 โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ซอยบันนังสิแน หมู่ที่ 7 ตำบลยะรม อำเบตง จังหวัดยะลา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563