ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สรุปเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 
   

 สรุปเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2564