มาตรฐานการให้บริการ
     
มาตรฐานการให้บริการ คูมือรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับรายจ่าย อปท.
   
 
   

 คูมือรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับรายจ่าย อปท.

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563