มาตรฐานการให้บริการ
     
มาตรฐานการให้บริการ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของอปท. (ITA)
   
 
   

 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของอปท. (ITA)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564