มาตรฐานการให้บริการ
     
มาตรฐานการให้บริการ คูมือการใช้งานระบบรายงานผลและการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.
   
 
   

 คูมือการใช้งานระบบรายงานผลและการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564