มาตรฐานการให้บริการ
     
มาตรฐานการให้บริการ โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. (info.dla.go.th)
   
 
   

 โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. (info.dla.go.th)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564