มาตรฐานการให้บริการ
     
มาตรฐานการให้บริการ การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.
   
 
   

 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2564