ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สรุปเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
   
 
   

 สรุปเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2564