รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ6เดือน)
     
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ6เดือน) รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ6เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

ร ายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ6เดือน) ประจำปี 2564

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2564