การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ ข้อบังคับการบริหารส่วนตำบลยะรม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ยะรม ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

เรื่อง ข้อบังคับการบริหารส่วนตำบลยะรม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ยะรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศวันที่ 1 ต.ค. 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2563