การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564