งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฝาปิด พร้อมก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ต.ยะรม
   
 
   ตามรายละเอียดแนบท้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2558