หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลยะรมฯ
   
 
   

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลยะรม ข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบประเมินครั้งที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2564