หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ยะรม
   
 
   

 ประกาศ องค์การบริหารสวนตำบลยะรม 

เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ยะรม 

ประกาศ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564