หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกาศ หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
   
 
   

 ประกาศ องค์การบริาหรส่วนตำบลยะรม

เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564