ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
     
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ประกาศเรียนประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
   
 
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 
เรื่อง เรียกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564