ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
     
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 

เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2564