การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
   
 
   

 แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564