งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 ต.ยะรม
   
 
   ตามรายละเอียดแนบท้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2558