การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Caree path) อบต.ยะรม
   
 
   

 คู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Caree path) อบต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564