นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา อบต.ยะรม ประจำปีงบปะรมาณ 2564
   
 
   

 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา อบต.ยะรม ประจำปีงบปะรมาณ 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564