นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
   
 
   

 โยบายกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563