นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   
 
   

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562