มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
 
   

 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564