เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศอบต.ยะรม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
   
 
   

 ประกาศ อบต.ยะรม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564