คู่มือประชาชน
     
คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิขย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจุดทเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
   
 
   

 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิขย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจุดทเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2563