งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซอยขุนประสาทสุข หมู่ที่ 2 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
   
 
    ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ซอยขุนประสาทสุข หมู่ที่ 2 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562