งานก่อสร้าง
     
งานก่อสร้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยรัตนะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
   
 
    ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยรัตนะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562