รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ6เดือน)
     
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ6เดือน) รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ6เดือน)
   
 
   

 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2563