เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2561