มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานนักบริหารงานทั่วไป ชั้นต้น-สูง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561